Прошу виготовити Соціальну карту Тернополянина, що є складовою АСООП на пасажирському транспорті міста Тернопіль та зареєструвати мене як користувача послугами, наданими ТОВ «Системний зв’язок» (далі – ОПЕРАТОР).

Відповідно до вказаної мною інформації у анкеті та/або в електронній реєстраційній формі, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI, добровільно надаю Володільцю – ТзОВ «Системний зв’язок» (місцезнаходження: Україна, 46001, м. Тернопіль, вул. Чорновола, 1, код за ЄДРПОУ 37838893) надалі – «ОПЕРАТОР» свою згоду на обробку моїх персональних даних (відомостей та сукупностей відомостей про мене) у базі персональних даних користувачів транспортними послугами, які користуються електронними квитками. Володільцем бази персональних даних користувачів транспортними послугами, які користуються електронними квитками є ОПЕРАТОР

. Обробка персональних даних відбувається на наступних умовах даної письмової Згоди на обробку персональних даних.

Метою обробки персональних даних є:

 • забезпечення реалізації відносин при виготовленні персоніфікованого Електронного квитка “Соціальна картка Тернополянина” чи будь-якого іншого персоніфікованого електронного квитка;

 • забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

 • забезпечення реалізації відносин з надання персональних даних органам виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для надання пільг з оплати проїзду пасажирським транспортом м. Тернополя.

Склад та обсяг персональних даних, що можуть бути включені до бази персональних даних:

 • прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта;

 • стать;

 • дата народження;

 • відомості про документ, що посвідчує особу;

 • відомості про індивідуальний податковий номер;

 • поштова адреса, контактний номер телефону, адреса особистої електронної пошти чи інші відомості про способи комунікації;

 • соціальний статус / відомості про документ, що підтверджує наявність такого соціального статусу;

 • місце праці;

 • особистий підпис;

 • особисте фото;

 • будь-які інші персональні дані (відомості, які добровільно надаються суб’єктом Володільцю) у зв’язку з реалізацією мети обробки персональних даних, що визначена у даній Згоді.

Суб’єкт персональних даних надає Володільцю згоду на вчинення з персональними даними таких дій:

 • збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети обробки персональних даних;

 • обробку персональних даних (з використанням інформаційних автоматизованих систем, або без них), включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки.

Даною згодою суб’єкт повідомляється про свої права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», а саме про право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

 • на доступ до своїх персональних даних;

 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

 • відкликати згоду на обробку персональних даних;

 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Персональні дані можуть передаватись розпорядникам баз даних та третім особам, яких визначає Володілець самостійно відповідно до укладених між такими розпорядниками та третіми особами договорів. Суб’єкт персональних даних погоджується з тим, що з метою виготовлення відповідного електронного квитка Володільцем передаються ТОВ “Сімбол Транспорт” ( 01601, м.Київ, вул. Спортивна, 3-В, код ЄДРПОУ 41822126) наступні дані про суб’єкта: прізвище, ім’я та по батькові, особисте фото. Суб’єкт персональних даних погоджується з наступним: якщо передача даних розпорядникам чи третім особам відбувається не з метою визначеною цією Згодою, то про таке передання Володілець повідомляє суб’єкта шляхом розміщення відповідного повідомлення на веб-порталі fayna-karta.te.ua.

Суб’єкт персональних даних повідомлений про те, що він (вона) у будь-який момент часу, письмово звернувшись до Володільця, має право запросити перелік імен і адрес будь-яких одержувачів персональних даних, ознайомитися з персональними даними, звернутися з проханням про надання додаткової інформації щодо зберігання і обробки персональних даних або ж вимагати внесення будь-яких необхідних змін до персональних даних для їх уточнення.

При обробці персональних даних Володілець здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій.

Передача інформації (персональних даних) в електронній формі відбувається в захищеному вигляді, за допомогою протоколів описаних в RFC 2246, по відкритих каналах зв’язку мережі Інтернет.

Суб’єкт може відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, шляхом направлення на адресу Володільця (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) письмового повідомлення не пізніше як за 30 днів до передбачуваної дати відкликання цієї згоди.  Суб’єкт персональних даних погоджується на те, що протягом зазначеного терміну Володілець не зобов’язаний припиняти обробку персональних даних і знищувати персональні дані Суб’єкта. Відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.

Про зміну, видалення чи знищення персональних даних або обмеження доступу до них володілець персональних даних протягом десяти робочих днів повідомляє суб’єкта персональних даних, а також суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, яким ці дані було передано.