Для пільгових категорій громадян, що мають право безоплатного проїзду в громадському транспорті (передбачено виготовлення ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА на безоплатній основі)

 • Анкета на виготовлення електронного квитка «Соціальна карта тернополянина»*.
 • Оригінал та копія реєстраційного номера облікової карти платника податків (ідентифікаційного коду).**
 • Оригінал та копія документу, що посвідчує особу (свідоцтво про народження, паспорт громадянина України).***
 • Оригінал та копія документу, що підтверджує офіційно зареєстроване місце проживання у м.Тернопіль.****
 • Оригінал та копія документу, що підтверджує право на пільговий безоплатний проїзд.

Для учнів/студентів (передбачено виготовлення електронного квитка на платній основі)

 • Анкета на виготовлення електронного квитка «Соціальна карта тернополянина».*
 • Оригінал та копія реєстраційного номера облікової карти платника податків (ідентифікаційного коду).**
 • Оригінал та копія документу, що посвідчує особу (свідоцтво про народження, паспорт громадянина України).***
 • Оригінал та копія документу, що підтверджує право на пільговий проїзд (учнівський, студентський квиток).
 • Копія квитанції про оплату вартості виготовлення карти.

Для мешканців міста (без пільг на проїзд) (передбачено виготовлення електронного квитка на платній основі)

 • Анкета на виготовлення електронного квитка «Соціальна карта тернополянина».*
 • Оригінал та копія реєстраційного номера облікової карти платника податків (ідентифікаційного коду).**
 • Оригінал та копія документу, що посвідчує особу (паспорт громадянина України).***
 • Оригінал та копія документу, що підтверджує офіційно зареєстроване, чи фактичне місце проживання, чи офіційне місце роботи у м. Тернопіль.*****
 • Копія квитанції про оплату вартості виготовлення карти.

* Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то у анкеті зазначаються лише складові імені. 

** Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду) та  мають відмітку в паспорті зазначаються тільки паспортні дані. Оригінали документів звіряються з наданими копіями та повертаються власнику.

*** У випадку паспорта громадянина України у формі ID-картки, необхідно долучити додаток – довідку про реєстрацію місця проживання з органу реєстрації або довідку про внесення інформації до державного демографічного реєстру та видані документи, що складається у формі витягу з державного демографічного реєстру.

**** Необхідно долучити копію одного із наведених нижче документів, що підтверджують офіційно зареєстроване місце проживання у  м. Тернопіль.:

– паспорт громадянина України із відміткою про реєстрацію у м. Тернопіль;

– довідка про реєстрацію місця проживання з органу реєстрації у м. Тернопіль або довідка про внесення інформації до державного демографічного реєстру та видані документи, що складається у формі витягу з державного демографічного реєстру, або довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.

Для внутрішньо-переміщених осіб необхідно долучити

– довідку про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи у м.Тернопіль;

***** Необхідно долучити копію одного із наведених нижче документів, що підтверджують офіційно зареєстроване, чи фактичне місце проживання, чи офіційне місце роботи у м. Тернопіль.:

– паспорт громадянина України із відміткою про реєстрацію у м. Тернопіль;

– довідка про реєстрацію місця проживання з органу реєстрації у м. Тернопіль або довідку про внесення інформації до державного демографічного реєстру та видані документи, що складається у формі витягу з державного демографічного реєстру, або довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

– акт, складений балансоутримувачем будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (ЖЕК), або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), управителем або іншою обслуговуючою організацією про підтвердження фактичного місця  проживання особи у м. Тернопіль;

– довідку з місця роботи у довільній формі.

Для внутрішньо переміщенихосіб необхідно долучити довідкупро взяття на облік внутрішньо переміщеноїособи у м. Тернопіль. 

Заява з пакетом документів подається особисто або за дорученням.

У випадку подання документів особисто фотографія робиться на місці оформлення (за допомогою веб-камери) або надається особою у друкованому чи електронному вигляді.

У випадку подання документів за дорученням до пакету документів додається фотографія особи, для котрої оформляється електронний квиток, у друкованому чи електронному вигляді.

Подання документів, необхідних для виготовлення електронного квитка «Соціальна карта тернополянина» особам із частковою цивільною дієздатністю (фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), особам, цивільна дієздатність яких обмежена судом та особам, які визнані недієздатними, здійснюється представниками за законом, опікунами та піклувальниками.
Подання документів особою із неповною цивільною дієздатністю (віком від 14 до 18 років) у разі наявності паспорта громадянина України може здійснюватись самостійно, за відсутності у особи паспорта громадянина України здійснюється представниками за законом, опікунами та піклувальниками.

Реквізити для оплати вартості Електронного квитка «Соціальна карта Тернополянина» (для осіб, котрим передбачено виготовлення електронного квитка на платній основі)

ТОВ «Системний зв’язок»
р/р 26000055112638
в Тернопільській філії КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 338783, код ЄДРПОУ 37838893
Призначення платежу:
за виготовлення карти ПІБ особи, котрій виготовляється карта
Увага! Для учнів / студентів також необхідно вказати назву навчального закладу

Сума до оплати 65,00 грн. (для зарахування на рахунок, без врахування комісії)