Згода

Прошу виготовити Соціальну карту Тернополянина, що є складовою АСООП на пасажирському транспорті міста Тернопіль та зареєструвати мене як користувача послугами, наданими ТОВ «Системний зв’язок» (далі – ОПЕРАТОР).
Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, я Даю ЗГОДУ ОПЕРАТОРУ на перевірку і обробку, збір, включаючи систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених у цій заяві, надання з використанням засобів автоматизації та/або без використання таких засобів, в тому числі на інформаційний обмін з органами виконавчої влади для наданsня пільг з оплати проїзду на пасажирському транспорті. Зазначені мною персональні дані надаються з метою випуску, видачі та обслуговування Соціальної карти Тернополянина і розміщених на ній електронних додатків в інформаційних системах обробки персональних даних ОПЕРАТОРА. Я даю згоду на нанесення персональних даних Користувача карти, а саме: фотографії, прізвища, імені, по батькові, дати народження, номерів документів, що підтверджують пільгу, на поверхню Соціальної карти Тернополянина. Згода надається з дати заповнення заяви. Підтверджую свою згоду на передачу інформації в електронній формі заяви (в тому числі персональних даних) в захищеному вигляді, за допомогою протоколів описаних в RFC 2246, по відкритих каналах зв’язку мережі Інтернет. Достовірність зазначених відомостей підтверджую. Мені відомо, що завідомо неправдиві відомості, повідомлені про себе або користувача Соціальної карти Тернополянина в Заяві, можуть спричинити відмову щодо мене в оформленні Соціальної карти Тернополянина.